Melayu Standar ke Kecek Kelate Translator

Bahasa Kelantan merupakan logat Melayu yang dipertuturkan di Negara Bagian Kelantan, Malaysia. Bahasa ini juga dipertuturkan di sebahagian Terengganu (di Pulau Perhentian dan Besut) serta sebahagian Kedah seperti di Baling, Sik serta Padang Terap.

Penerjemah ini tidak dikembangkan oleh penutur asli kecek Kelate. Jika anda orang Kelate asli, anda dapat membantu kami mengembangkan penerjemah ini melalui kotak saran.

Sumber Utama Kami:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Kelantan

http://shahrizal87.blogspot.com/2011/03/mari-belajar-bahasa-kelantan-plakkkk.html?m=1

https://mobile.facebook.com/permalink.php?story_fbid=310162929030688&id=192028127510836&_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.co.id%2Fsearch

Penerjemah ini adalah bagian dari Penerjemah "Jajaran Kemelayuan" (the malayic series) yang kami bangun. Bahasa melayik lain yang telah kami buat di antaranya:

Bahasa Melayu Timur/Hilir (cakap Məlaju Timɔʁ/Ilɛʁ) https://lingojam.com/PenerjemahkeCakapMelayuTimur

Bahasa Melayu Tengah Sumatra (Jambi-Palembang) (cakap Məlaju Təŋah) https://lingojam.com/PenerjemahBahasaIndonesiakeMelayuTengahSumatra

Bahasa Betawi (Sablak Bətawi) https://lingojam.com/PenerjemahkeSablakBetawi

Bahasa Minang (Kɛcɛʔ Minaŋ) https://lingojam.com/PenerjemahkeKecekMinang

Bahasa Kelantan (Kɛcɛʔ Kəlatɛ) https://lingojam.com/MelayuStandarkeKecekKelate

Bahasa Kerinci (Kiciʔ Kincaj) https://lingojam.com/BahasaIndonesiakeBahasaKerinci

Bahasa Banjar (Pandɛr Banɟar) https://lingojam.com/IndonesiakeBanjar

Bahasa Melayu Kuno yang dimurnikan (Uɟar Malaju) https://lingojam.com/PenerjemahKeMelayuKunaMurni

Bahasa Melayu Kedah (Cakap Kədah) https://lingojam.com/MelayuStandarkeMelayuKedah

Bahasa Melayu Terengganu (Cakaʔ Tɣanuŋ) https://lingojam.com/MelayuStandarkeMelayuTeregganu

Bahasa Melayu Pahang (Cəkut Pahaŋ) https://lingojam.com/MelayuStandarkeMelayuPahang

Bahasa Urak Lawoi' (Məlaw Urak Lawɔjʔ) https://lingojam.com/StandardMalay%28Indonesian%29toUrakLawoiTranslator

Ever wanted to make a random text generator?


LingoJam © 2021 Home | Terms & Privacy