Yahoo! Translate

By the Online Doctor Seuss

Her i Norge finnes isbjørn bare på Svalbard i områder med havis. Mye tetthet finnes langs østkysten og i de nordlige fjordene. Disse majestetiske dyrene er under alvorlig trussel fra klimaendringer.

Ever wanted to make a random text generator?


LingoJam © 2021 Home | Terms & Privacy