Transliteracja polsko-angielska Translator

(English-Polish transliterator)

Transliteration is a process in which letters are replaced phonetically, rather than translating the actual word. This transliterator is silly and probably not correct.

Transliteracja jest procesem, w którym litery są zastępowane fonetycznie, a nie tłumaczone rzeczywiste słowo. Ten transliterator jest głupi i prawdopodobnie niepoprawny.

Ever wanted to make a random text generator?


LingoJam © 2021 Home | Terms & Privacy