Tiếng Nghệ An Translator

707 người thăm trang web !!!

Người trong Nam, ngoài Bắc. Khẽ thốt ra điều gì,
Dân xứ Nghệ vừa nghe. Một lần là hiểu hết.
Đồng hương chưa quen biết. Gặp nhau chuyện râm ran,
Dân vùng khác đứng gần. Cứ như người ngoại quốc!

Check out this AI image generator 👈 completely free, no sign-up, no limits.


LingoJam © 2023 Home | Terms & Privacy