Relish Translator

English To Relish Translator

Derived languages:
Gothish: jabai auk ÿas gasaiÿiþ þuk þana habandan kunþi in galiuge stada anakumbjandan, niu miþwissei is siukis wisandins timrjada du galiu gagudam gasaliþ matjan? fraqistniþ auk sa unmahteiga ana þeinamma witubnja broþar in þize Xristus gaswalt. swaþ þan frawaurkjandans wiþra broþruns, slahandans ize gahugd siuka, du Xristau frawaurkeiþ. - Talking about something holy, and God
English: Hair can appear on the face as a beard. Beards mostly appear around the mouth. Mouths speak words. Songs have words. Songs have notes. Notes appear at a certain time. A time is some place on a time axis. A place is assigned a number. A number has its own symbol. Symbols are items. Items are like entities. Entities are mostly people. A person has a head. Heads have hair. - Talking about many topics, moving from topic to topic, eventually moving back to the same one
Polish: Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.
Other languages did flow into Relish but didn't get that much attention from speakers. Speakers also made their own words, which are really rare. Relish also has the same word order as English.

Ever wanted to make a random text generator?


LingoJam © 2022 Home | Terms & Privacy