Al Bakiyye Alphabet Bakiyye - Türkçe Çeviri Uygulaması

Latin - Al Bakiyye Translator

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı
æ : ∧ c : C f : Ƒ Æ : ∧ C : C F : ౨ a : ∧ ç : Ċ g : Г A : ⥌ Ç : Ċ G : ૭’’ â : ∧ d : Ɔ ğ : G Â : ∧ D : ഥ Ğ : Ğ ä : Ӭ e : Э i : ↾ Ä : Ӭ E : ⥌ i : ..↾ b : Б ë : Ӭ ı : ↾ B : Ḷ Ë : Ӭ ı : ↾ h : ԋ M : Ⱈ P : Ḻ H : て n : Ɲ r : ર ḥ : حا N : Й R : મ j : Ĵ ñ : ⥙ ŕ : ཞ J : Ĵ Ñ : λ s : ≾ k : ⟓ o : O S : じ K : ⊲ O : ⧽ β : β l : ᒍ ö : Ȫ ş : ๛ L : ૪ Ö : Ȫ Ş : Ұ m : M p : П t : ᛠ T : 웃 Y : ᕴ $ : ჰŧ u : Ꭷ z : ᓬ ? : የ U : Ꭷ Z : ഥ’ " : 〟 ü : Ꭷ’ x : X ' : ° Ü : Ꭷ’ X : で ; : ❞ û : Ꭷ^ w : ʷ * : ط Û : Ꭷ^ W : Ϣ |< : ƙ v : ⱱ q : Ø Ø : Ø V : ୨ Q : ↓
y : ৬ @ : @
Bakiyye Lisanı Nedir? Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, Ural-Altay Dil Ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş dil kültürünü sabit ve kalıcı kılmak, Türk lisanlarındaki sesleri ve kültürü korumak amacıyla süsleme, güzelleştirme niteliğinde geliştirilmiş Türkçe kökenli yapay bir dildir. Mevcut kültürlerin dil vasıtasıyla aktarımının en sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden yazılı, kalıcı ve canlı bir aktarım gerçekleştirmek adına Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı geliştirilmeye başlanmıştır. Sözcük varlığı büyük oranda Türkçe, Göktürkçe, Diğer Türk Lehçeleri, Arapça, Farsça ve Osmanlıcadır. Ayrıca Fransızca, İngilizce, Almanca, Moğolca, Ölü Mezopotamya Dilleri ve Anadolu Dillerine ait sözcük varlığına da sahiptir.
Bu maksadın da ötesinde geliştiricisi dilemiş olduğu için böyle bir dil oluşturulmuştur. Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, kendine özgü alfabesiyle yazılan Türkî dillerden yapısal kökler barındıran bir dil olup, 65 harf (damga) ve 6 temelî özellikte karaktere sahiptir. Kendine özgü “Şükran Güncesi, Damlahatnâme, yazlam” gibi edebî türlere sahiptir. El Yazımı, (Kaligrafik) Hat-î Figûrât Yazımı ve Bilgisayar Hat Yazımı olmak üzere üç yazım hattı bulunur. El ve bilgisayar hattı arasında benzer özellikte olup, birkaç küçük yazım biçiminde farklılık söz konusudur. Hat-î Figûrât yazımında ise hat sanatı, süsleme ve damgalar (harfler) arasında fazlaca etkileşim söz konusudur. Hat-î Figûrât yazımı çoğunlukla deyim, özel isim ve hitabetlerde süsleme maksatlı kullanılır.
“Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” ifadesinin Türkçe açılımsal manası; “Güzel yazılı ölümsüzlüğe ait dil” demektir. “-iyye” eki, aidiyet, bağlılık, tabi olma durumlarını ifade eder. Misal; “ruhiyye (Ruha özgü, ruha ait), Türkiyye (Türk'e ait, Türke özgü) vb. Türkî kökenli geliştirilen bu yapay dil, Türkçede “Bakiyye”, Almanca ve İngilizce gibi Avrupa-Hint dillerinde “Al Bakiyye” olarak tabir edilir. Aynı zamanda İngilizce “Bakisch”, Almanca “Bakisch” olarak da kullanılabilir. Bakiyye dilinde ise “Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” olarak nitelendirilmektedir.
Alfabe (웃MGᒍ↓ // ∧БC)
Bâkiyye Lisanında damgaları (harfleri) nitelendiren dizi tablosuna “웃MGᒍ↓” (Tamğaluk) veya “∧БC” (Eabece) denilir.
Bakiyye Alfabesi: ⥌ Ḷ Б C Ċ Ɔ ഥ ഥ' ᛠ 웃 Э ∧ Ƒ ౨ Г ૭’’ G Ǧ ԋ حا て で I ↾ ..↾ Ĵ ⟓ ⊲ Ø ᒍ ૪ M ما Ɲ Й O ⧽ Ȫ П Ḻ ર મ ཞ Ӭ ≾ じ ๛ β ≾. Ұ Ꭷ Ꭷ’ Ꭷ’’ ⱱ ୨ Ϣ ৬ ᕴ ᓬ X ⥙ λ @ ↓ የ ჰŧ

Check out this AI image generator 👈 completely free, no sign-up, no limits.


LingoJam © 2024 Home | Terms & Privacy